H E R B  P H A R M A /  H Ö G T E K N O L O G I S K  A K U P U N K T U R 

Att kroppen behöver vara i balans och att det är viktigt att se till helheten är väl ingen nyhet för oss egentligen, även om det är många av oss som behöver bli påmind om det emellanåt. Med behandlingsmetoder som högteknologisk akupunktur, nålakupunktur, örter,  koppning, ljusterapi och levande blodanalys hjälper man kroppen att finna balans och bli kvitt besvärande symptom, fysiska, psykiska och/eller känslomässiga för att fungera optimalt. 

De flesta känner till den traditionell akupunkturen, där man använder sig av nålar, men kanske inte är lika insatta i den högteknologiska akupunkturen. Denna metod bygger på erfarenheter från kinesisk akupunktur och den senaste forskningen inom biofysik och biokemi. Med hjälp av behandlingsinstrument mäts din hälsostatus, flödet i ditt akupunktursystem. Därefter skickar man in ljus av en specifik våglängd i kroppen, och eftersom energin från ljusinstrumentet verkar på cellnivå och kroppens elektriska transportsystem, finns många appliceringsområden av skador eller tillstånd. Ljuset använder blodsystemet som transportör av joner, när dessa når cellen vitaliseras cellfunktionen och därigenom påverkas inre organen. Ljuset som behandlingsform är ett kraftfullt verktyg som påskyndar och underlättar kroppens självläkningsförmåga. 

Målet är att lokalisera orsaken till obalansen, inte bara behandla symptomet! 

Man kan behandla bl.a:

- utbrändhet/stress

- håglöshet/trötthet

- huvudvärk/migrän

- magbesvär 

- alla former av värk

- hormonell besvär, såsom infertilitet, PMS och klimakteriebesvär 

Jag är under utbildning och kommer erbjuda behandlingar inom kort. Stay tuned!