BLODANALYS

En blodanalys kan beskrivas som en hälsostatus på cellnivå. Ett blodprov från ditt finger tas och undersöks i mikroskop på plats. 

Det man kan se vid en analys är bl a : 

- mag- och tarmproblem 

- leverstress 

- njur- och gallpåverkan 

- parasiter

- näringsbrister, t ex B12 brist eller järnbrist

- candida (svampinfektion) 

- försurning 

- fria radikalskador 

 

Nybesök, där ingår blodanalys, mätning av akupunktursystemet, högteknologisk akupunktur samt en rekommendation av örtbaserade kosttillskott beroende på obalanser, 1400 kr.