BLODANALYS

En blodanalys kan beskrivas som en hälsostatus på cellnivå. Ett blodprov från ditt finger tas och undersöks i mikroskop på plats. 

Det man kan se vid en analys är bl a : 

- mag- och tarmproblem 

- leverstress 

- njur- och gallpåverkan 

- parasiter

- näringsbrister, t ex B12 brist eller järnbrist

- candida (svampinfektion) 

- försurning 

- fria radikalskador 

 

Då jag är under utbildning (högteknologisk akupunktur och blodanalys) utför jag elevbehandlingar till ett reducerat pris. 

Nybesök, där ingår blodanalys, mätning av akupunktursystemet, högteknologisk akupunktur samt en rekommendation av örtbaserade kosttillskott beroende på obalanser, 900 kr.